This website has been produced by Shire and is not intended for residents of the USA.

Za účelem plynulého uživatelského provozu používáme na naší internetové stránce „cookies“. Pokračujte Více informací

Kde se dozvíte více o Hunterově syndromu

Skupiny zaměřené na prosazování práv pacientů

ČAVO — Česká asociace pro vzácná onemocnění

Posláním ČAVO je sdružovat organizace pacientů se vzácnými onemocněními i jednotlivé pacienty, zastupovat jejich zájmy a posilovat povědomí o specifické problematice vzácných onemocnění mezi odborníky ve zdravotnictví, představiteli státních i mezinárodních institucí a veřejnosti.

navštivte vzacna-onemocneni.cz

Společnost pro mukopolysacharidosu

Společnost pro mukopolysacharidosu je dobrovolným charitativním sdružením rodin dětí,které jsou nemocné nemocí MUKOPOLYSACHARIDOSOU (MPS).

e-mail:spmps@seznam.cz
www.mukopoly.cz

Mezinárodní síť pro MPS

Mezinárodní síť pro MPS je oficiálním orgánem pacientských sdružení zastupujících pacienty s MPS a odborných společností zaměřených na MPS v evropském a světovém měřítku.

navštivte IMPSN.org

EURORDIS

EURORDIS je nezisková aliance pacientských organizací orientovaná na pacienty a zastupující více než 510 skupin pacientů se vzácnými onemocněními v 48 zemích.

navštivte EURORDIS.org

You are being redirected to HunterPatients.com, a website approved for a US audience.

You will be taken there automatically in 5 seconds. Otherwise you can click on this link right now.

MPS Day 2017

Close or ESC