This website has been produced by Shire and is not intended for residents of the USA.

Za účelem plynulého uživatelského provozu používáme na naší internetové stránce „cookies“. Pokračujte Více informací

Online Zásady ochrany osobních údajů

Tato stránka je vlastnictvím společnosti Shire International GmbH. Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly vypracovány tak, aby Vás informovaly o našich postupech týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování informací, které byste mohli poskytnout prostřednictvím této stránky nebo které bychom mohli získat my na základě Vašeho používání této stránky. Dříve než začnete tuto stránku používat nebo poskytnete informace určené pro tuto stránku, pročtěte si, prosím, celé online Zásady ochrany osobních údajů.

S používáním a prohlížením této stránky Vaší osobou souvisejí Smluvní podmínky.

O této stránce
Ve snaze přinést Vám aktuální a přesné informace o přípravku a zdroje informací využíváme při vytváření obsahu této stránky různé odborné publikace a studie. V důsledku toho můžete v jednotlivých článcích nalézt malé rozdíly ve statistice a/nebo v procentech – pohledy různých zdrojů na jednotlivé údaje se mohou lišit.

Váš souhlas
Používáním stránky společnosti Shire vyjadřujete svůj souhlas s jejími Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s těmito Zásadami nesouhlasíte, prosím, nepoužívejte tuto stránku. Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení a v souladu se zákonem kdykoli změnit, upravit, přidat nebo odstranit některé časti těchto Zásad i bez předchozího upozornění. Kontrolujte tuto stránku, prosím, pravidelně, zda nedošlo ke změnám. Pokud budete nadále používat tuto stránku i po provedení změn v těchto smluvních podmínkách, znamená to, že s nimi souhlasíte.

O dětech
Na této stránce obvykle vědomě neshromažďujeme informace od dětí. Doporučujeme rodičům, aby hovořili se svými dětmi o používání internetu a dohlíželi na to, jak ho využívají, a aby kontrolovali informace, které zveřejňují na internetových stránkách.

V některých případech se léčba týká dětí, a přestože tato stránka není určena pro neplnoleté osoby, může se stát, že Vy sami poskytnete osobní informace o dítěti. Takové informace budou použity jen za účelem poskytnutí požadovaných služeb a nebudou použity pro žádné jiné účely.

Ve vzácných případech se stalo, že společnost Shire vypracovala interaktivní aktivity zaměřené na děti mladší 13 let. Většina těchto aktivit neshromažďuje osobní údaje; může však nastat situace, kdy během online setkání dojde k personalizaci účastníků a my můžeme zjistit jejich křestní jméno. Získané informace se po ukončení online setkání odstraní a neuchovává se.

Shromažďování a způsob shromažďování informací
Naši stránku můžete navštívit a většinu obsahu si můžete prohlížet anonymně; my však můžeme shromažďovat informace od Vás.
Existují tři kategorie informací, které shromažďujeme na naší stránce: 1. Vámi poskytnuté informace o Vaší totožnosti; 2. souhrnné informace, které jsou shromažďovány během Vašeho pohybu na naší stránce; 3. veřejně nebo komerčně dostupné informace.

Shromažďování informací o totožnosti
Stejně jako mnohé jiné internetové stránky, i tato stránka aktivně shromažďuje informace od svých návštěvníků jednak prostřednictvím činností, jako jsou registrace uživatele (např. internetové stránky s omezeným přístupem) a zasílání novinek, ale též pomocí kladení konkrétních otázek a povolení komunikovat s námi přímo prostřednictvím elektronické pošty, formulářů pro zpětnou vazbu a/nebo diskusních fór. Některé informace, které poskytnete, mohou být Vaše osobní identifikační údaje (to znamená, že informace se týká výhradně Vaší osoby, jako např. Vaše celé jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo atd.).

V některých částech této stránky od Vás může být požadováno poskytnutí informací o léčbě a/nebo demografické údaje, abyste mohli využít její specifické výhody (např. zasílaní novinek, tipy/odkazy atd.) nebo účast na konkrétní aktivitě (např. propagace). Při každém shromažďování informací budete informováni o tom, které informace jsou povinné a které dobrovolné.

Sociální média: Ze všeobecného hlediska jsou online sociální média interaktivní nástroje, které Vám umožňují spolupracovat s ostatními a sdílet informace. Mezi sociální média patří mj. sociální sítě, diskusní fóra, elektronické nástěnky, blogy, wiki-stránky a odkazové funkce, umožňující sdílení obsahu stránky a jejích nástrojů s přáteli či kolegy. Společnost Shire od Vás může žádat poskytnutí osobních informací, aby Vám umožnila používat online sociální média, která Vám příležitostně budeme nabízet. Společnost Shire Vám též může umožnit používání sociálních médií online za účelem umístění osobních informací nebo jejich sdílení s ostatními uživateli. Při používání sociálních médií byste měli důkladně zvážit, jaké informace o sobě chcete sdílet s ostatními. Společnost Shire i dodatečně upozorňuje a poskytuje možnosti volby ohledně toho, jakým způsobem se osobní údaje shromažďují, používají a zveřejňují na našich stránkách a jiných online zdrojích, které nabízejí sociální média. Při zapojování se do činností souvisejících se sociálními médii byste neměli vkládat informace o třetích stranách bez jejich souhlasu.

Mobilní technologie: Kromě výše uvedených způsobů používání stránek společnosti Shire bylo specificky vytvořeno několik stránek a online zdrojů společnosti Shire tak, aby byly kompatibilní a využívané v rámci mobilních technologií. Mobilní verze stránek Shire mohou vyžadovat Vaše přihlášení k uživatelskému účtu pro danou internetovou stránku. Informace o Vašem používání mobilní verze internetové stránky budou spojené s Vaším uživatelským účtem. Kromě toho Vám mohou některé z našich stránek, widgetů (ovládacích prvků) a online zdrojů umožnit stažení některé aplikace, prvku nebo jiného nástroje, které můžete používat na svém mobilním či jiném výpočetním zařízení. Tyto nástroje mohou společnosti Shire předat osobní informace, aby Vám byl umožněn přístup na Váš uživatelský účet a aby mohla společnost Shire sledovat používání těchto nástrojů.

Některé z uvedených nástrojů Vám umožňují zasílání elektronických zpráv nebo jiných informací daným nástrojem. Společnost Shire smí využívat osobní údaje i údaje netýkající se totožnosti přenášené do společnosti Shire k podpoře těchto nástrojů, k vývoji nových nástrojů, ke zvyšování kvality a pro další účely uvedené v těchto Zásadách nebo v jiných prohlášeních vydaných společností Shire.

Shromažďování dalších informací
Během Vašeho pohybu po stránce se určité informace mohou shromažďovat pasivně (tj. bez aktivního poskytnutí informací z Vaší strany) pomocí různých technologií a nástrojů, jako je např. shromažďování navigačních údajů. Tato stránka může používat IP adresy (internetový protokol). IP adresa je číslo přiřazené Vašemu počítači Vaším poskytovatelem internetových služeb, abyste měli přístup k internetu. Vaši IP adresu používáme k diagnostice problémů s naším serverem, k hlášení souhrnných informací, které se netýkají totožnosti uživatele, k určení nejrychlejší cesty k Vašemu počítači při připojení na naši stránku a ke správě a zdokonalovaní této stránky.

Informace o Vašem používání naší stránky shromažďujeme též za pomoci „cookies“ a podobných technologií. „Cookie“ je část informace, kterou internetová stránka pošle do Vašeho počítače a která pomáhá stránce zapamatovat si informace o Vás a Vašich prioritách a pomůže Vás rozpoznat jako opakovaného návštěvníka stránky. Samotné „cookies“ nám neposkytnou údaje o Vaší e-mailové adrese ani jiné informace týkající se Vaší totožnosti. Tyto informace však můžeme zkombinovat s jinými informacemi získanými od Vás nebo o Vás, abychom jim mohli přizpůsobit obsah.

Webové majáky („web beacons“), známé též jako internetové tagy, jednopixelové GIFs/PNG, čisté GIF/PNG, neviditelné GIF/PNG a 1-by-1 GIF/PNG), jsou menší než „cookies“ a podávají internetovému serveru informace, jako je IP adresa a druh prohlížeče v počítači návštěvníka. Tato stránka může někdy používat i webové majáky.

Navigační údaje (log soubory, serverové logy a „clickstream“ údaje) se používají k řízení systému, ke zlepšení obsahu stránky, pro účely výzkumu trhu a ke komunikaci s návštěvníky. Tato stránka může někdy používat i navigační údaje.

Shromažďování veřejně/komerčně dostupných informací
Veřejně či komerčně dostupné informace jsou definovány jako informace, které jedinec zpřístupní nebo umožní zpřístupnit veřejnosti, popřípadě informace legálně dostupné prostřednictvím nezávislého seznamu zprostředkovatelů nebo jiné třetí strany a/nebo informace legálně získané či zpřístupněné mj. z následujících zdrojů: vládní záznamy, které jsou přístupné veřejnosti, novinářské zprávy nebo informace veřejně dostupné ze zákona. Jsme oprávněni shromažďovat veřejně dostupné informace o Vás nebo zakoupit komerčně dostupné informace o Vás od třetích stran.

Používání a poskytování informací
Pokud není stanoveno jinak, jsme oprávněni využívat Vaše informace ke zdokonalování obsahu naší stránky, k přizpůsobení obsahu stránky Vaším preferencím, k informování Vaší osoby (pokud jste o to požádali) pro naše marketingové a výzkumné účely, pro odpovědi na žádosti o přístup, k ochraně zákonných a obchodních zájmů a práv společnosti Shire a pro další účely uvedené v těchto online Zásadách ochrany osobních údajů. V případě, že poskytnete této stránce údaje o své totožnosti, můžeme také informace zkombinovat s dalšími aktivně a pasivně shromážděnými informacemi.

Jsme oprávněni poskytnout údaje o Vaší totožnosti našim přidruženým společnostem na celém světě, které se zaváží zacházet s nimi v souladu s těmito online Zásadami ochrany osobních údajů. Vedle toho můžeme poskytnout informace o Vaší totožnosti třetím stranám, které sídlí i mimo Váš stát, s odlišnými zákony a nařízeními, ale pouze v těchto případech: 1. smluvním partnerům, které využíváme k podpoře našich obchodních činností (např. plnění služeb, technická podpora, dodávkové služby, poskytovatelé průzkumu trhu a finanční instituce), a v takovém případe budeme požadovat, aby se třetí strany zavázaly s těmito informacemi zacházet v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů; 2. v souvislosti s prodejem, převodem nebo jiným přesunem obchodních činností této stránky, kterých se týkají tyto informace, a v takovém případě budeme požadovat, aby každý takový kupující vyslovil souhlas s tím, že s nimi bude zacházet v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů; 3. pokud to vyžaduje platný zákon, nařízení soudu nebo vládní nařízení; 4. k odpovědi na žádosti o přístup; 5. na ochranu zákonných a obchodních zájmů a práv společnosti Shire.

Doba uchovávání osobních informací
Osobní informace budou uchovávány tak dlouho, dokud budou potřebné pro splnění legitimních obchodních potřeb nebo zájmů, pro které byly získány, nebo tak dlouho, jak to vyžaduje zákon.

Přístup a oprava
Za účelem zachování přesnosti, aktualizace a úplnosti Vašich osobních údajů nás, prosím, kontaktujte na níže uvedené adrese. Podnikneme příslušné kroky směřující k aktualizaci nebo opravě, popřípadě odstranění informací o Vaší totožnosti, které jsou v našem vlastnictví a které jste původně zveřejnili prostřednictvím této stránky nebo které jsme získali z jiných zdrojů.

Zabezpečení
Při přenosu údajů z Vašeho počítače na naši stránku podnikáme všechny komerčně dostupné kroky na ochranu informací o Vaší totožnosti a na ochranu těchto informací před ztrátou, zneužitím, nepovoleným přístupem, vyzrazením, změnou či zničením. Měli byste mít na paměti, že žádný internetový přenos není nikdy stoprocentně bezpečný či bezchybný. Zejména e-mailové zprávy odesílané z této stránky nemusí být bezpečné, a proto byste měli věnovat zvláštní pozornost tomu, jaké informace nám e-mailem posíláte. Zejména v případě, že používáte hesla, čísla průkazů totožnosti či jiné specifické přístupové prvky na této stránce, je Vaší zodpovědností tyto prvky chránit.

Oznamovací postupy
V případě mimořádné události nebo porušení, v důsledku kterého dojde ke zpřístupnění, ztrátě nebo krádeže údajů týkajících se Vaší totožnosti neoprávněnou třetí stranou, vynaloží společnost Shire komerčně přiměřené úsilí, aby Vás informovala v rozsahu požadovaném ze zákona a aby oznámila informace týkající se Vaší totožnosti, které byly zpřístupněné/zveřejněné, na základě kontaktních údajů, které jste nám poskytli, popřípadě jinými dostupnými prostředky.

Odkazy na internetové stránky třetích stran
Tato stránka může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky. Vezměte, prosím, na vědomí, že společnost Shire nekontroluje jiné internetové stránky a že online Zásady společnosti Shire se netýkají těchto jiných internetových stránek. Doporučujeme Vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na každé internetové stránce, kterou navštívíte. Nepodporujeme obsahy jiných internetových stránek ani za ně neneseme zodpovědnost. Pokud se jakýmkoli způsobem budete spoléhat na informace získané z jakýchkoli jiných internetových stránek, budete tak činit jen na své vlastní riziko.

Jak nás můžete kontaktovat / zodpovědnost
V případě jakýchkoli otázek, připomínek či obav v souvislosti s těmito online Zásadami ochrany osobních údajů nebo Vašeho zájmu o to, jak nakládáme s Vašimi informacemi na naší stránce, popřípadě pokud byste si přáli, aby Vaše údaje byly odstraněny z našich záznamů, kontaktujte nás, prosím, na této adrese:

Shire International GmbH
Zaehlerweg 10
6300 Zug
Poslední revize textu: 1. října 2014

You are being redirected to HunterPatients.com, a website approved for a US audience.

You will be taken there automatically in 5 seconds. Otherwise you can click on this link right now.

MPS Day 2017

Close or ESC