This website has been produced by Shire and is not intended for residents of the USA.

Vi bruger cookies for at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Ved fortsat at browse på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies. FortsætLær mere

JURIDISK ERKLÆRING

Shire er glad for at kunne tilbyde dig denne hjemmeside og dens indhold, hvis formål er almen orientering. Læs omhyggeligt disse vilkår og betingelser i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Shire vil gøre sit yderste for at sikre, at oplysningerne er korrekte på det tidspunkt, de føjes til hjemmesiden. Bemærk, at Shire dog ikke kan garantere, at oplysningerne er korrekte, og ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab eller skader, der måtte opstå som konsekvens af at støtte sig på disse oplysninger. Oplysningerne kan til enhver tid ændres af Shire. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du disse vilkår og betingelser uden begrænsninger eller forbehold.

Brug af materialer og intellektuelle ejendomsrettigheder
Ophavsretten til denne hjemmeside tilhører Shire. Alle andre immaterielle rettigheder forbeholdes. Shire giver dig tilladelse til at kopiere materiale, som offentliggøres på denne hjemmeside, til ikke-kommercielt brug, forudsat at enhver kopi af disse materialer, som du laver, bevarer alle ophavsrettigheder og andre meddelelser om ejendomsret.

Links til tredjeparts hjemmesider
Hjemmesiden kan fra tid til anden indeholde links til tredjemands hjemmesider. Shire er ikke ansvarlig for, og påtager sig intet ansvar i forbindelse med, alle oplysninger eller udtalelser, der er indeholdt på nogen anden sådan hjemmeside. Da Shire ingen kontrol har over disse hjemmesider, og fordi indholdet kan ændres uden varsel til Shire, har brugeren af hjemmesiden ansvaret for at sikre, at enhver oplysning, der indhentes, er korrekt, og at software, som er downloadet fra denne hjemmeside, er fri for virus eller andre elementer af destruktiv karakter. Shire påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, skader, omkostninger eller erstatningsansvar pådraget via sådant downloadet materiale.

Oplysninger kan ikke erstatte at søge rådgivning af sundhedsfagligt personale
Oplysningerne, der gives på hjemmesiden, er skrevet og leveret af Shire. Oplysningerne er gennemgået og redigeret af medicinsk uddannede fagfolk ansat af Shire. For yderligere oplysninger om den redaktionelle proces bag de oplysninger, der gives på hjemmesiden, bedes du kontakte webmaster@huntersyndrome.info. Disse oplysninger skal ikke betragtes som fuldstændige og bør ikke anvendes i stedet for et besøg, opkald, konsultation eller rådgivning fra din læge eller andet sundhedspersonale. Shire anbefaler ikke, at man selv håndterer sine helbredsproblemer. Skulle du have spørgsmål i relation til sundhedspleje, så ring eller gå straks til din læge eller andet sundhedspersonale. Du bør aldrig se bort fra lægelig rådgivning eller tøve med at søge den på grund af noget, du har læst her.

Oplysningerne er ikke nødvendigvis nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle
Oplysningerne, du har adgang til på hjemmesiden, er ikke udtømmende. Shire gør en rimelig indsats for at inkludere præcise og aktuelle oplysninger, hvor det er muligt, men giver ingen garantier eller erklæringer med hensyn til deres nøjagtighed eller fuldstændighed. Disse oplysninger gives ’som de er’, uden garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for egnethed til et bestemt formål.

Shire er ikke ansvarlig for computerskader som følge af brug af hjemmesiden. Shire giver ingen garanti for, at adgang til webstedet vil være tilgængelig på en rettidig basis, vil være uafbrudt eller vil være fejlfri. Shire garanterer ikke, at disse sider, eller den server, der gør dem tilgængelige, er fri for virus eller andre skadelige elementer. Shire, dets associerede selskaber og datterselskaber, og deres respektive bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter, repræsentanter, informationsudbydere, licensgivere og deres respektive erhververe skal under ingen omstændigheder være ansvarlige for nogen direkte eller indirekte skader, erstatning i forbindelse med misligholdelse, følgeskader, pønalerstatning, specielle, straffende eller andre skader, selvom de er underrettet om muligheden for sådanne skader. Ovenstående eksklusioner gælder muligvis ikke i jurisdiktioner i det omfang, de ikke tillader udelukkelse af underforståede garantier.

Oplysninger
Personligt identificerbare oplysninger i elektronisk kommunikation til denne hjemmeside er underlagt Shires fortrolighedspolitik. Det står Shire frit for at bruge eller kopiere alle andre oplysninger i sådanne meddelelser, herunder ideer, opfindelser, koncepter, teknikker eller knowhow, der beskrives deri, til ethvert formål, herunder videregivelse til tredjemand og/eller udvikling, fremstilling og/eller markedsføring af produkter eller tjenesteydelser.

Reklamepolitik
Oplysningerne, der gives på hjemmesiden, er sponsoreret af Shire. Hjemmesiden accepterer ikke og vil ikke hoste nogen slags reklamer. Dette websted bruger ikke “bannerannoncer” som en indkomstkilde.

Oplysninger beregnet for beboerne i Danmark
Alle materialer og oplysninger, der fremgår af hjemmesiden, er alene beregnet for beboerne i Danmark.

Disse vilkår og betingelser blev sidst opdateret: 25. marts 2013.

You are being redirected to HunterPatients.com, a website approved for a US audience.

You will be taken there automatically in 5 seconds. Otherwise you can click on this link right now.

MPS Day 2017

Close or ESC