This website has been produced by Shire and is not intended for residents of the USA.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. Continue Find out more

Informasjonen på dette nettstedet har bare til hensikt å gi kunnskap om helseemner i forbindelse med Hunters syndrom. Denne informasjonen skal ikke brukes som erstatning for råd fra din lege eller annet helsepersonell. Hvis du er i tvil, bør du kontakte legen for å få råd.

HunterSyndrome.info er rettet mot beboere i Norge og er utarbeidet av Shire Pharmaceuticals Ltd. Nettstedet har blitt utviklet i samsvar med bransje- og juridiske standarder for å gi informasjon til allmennheten om helseemner i forbindelse med Hunters syndrom. Shire bestreber seg på å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon. Informasjonen på nettstedet er imidlertid ikke utfyllende.

NO/C-ANPROM /ELA/15/0001(1)
03/2017

Postet i Uncategorized

You are being redirected to HunterPatients.com, a website approved for a US audience.

You will be taken there automatically in 5 seconds. Otherwise you can click on this link right now.

MPS Day 2017

Close or ESC