This website has been produced by Shire and is not intended for residents of the USA.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. Continue Find out more

Støtte

interessegrupper

International MPS Network

International MPS Network (Det internasjonale MPS-nettverket) er det offisielle organet for pasientforbund som representerer MPS og MPS-organisasjoner på europeisk og globalt nivå. IMPSN tilbyr støtte og rådgivning for Hunters syndrom-pasienter over hele verden.
besøk IMPSN.org


EURORDIS

EURORDIS er en ikke-statlig, pasientdrevet allianse av pasientorganisasjoner som representerer mer enn 510 sjeldne sykdomspasientgrupper i 48 land.
besøk EURORDIS.org

You are being redirected to HunterPatients.com, a website approved for a US audience.

You will be taken there automatically in 5 seconds. Otherwise you can click on this link right now.

MPS Day 2017

Close or ESC