This website has been produced by Shire and is not intended for residents of the USA.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. Continue Find out more

JURIDISK ERKLÆRING

Shire er glad for å kunne tilby deg dette nettstedet og dets innhold til generelle informasjonsformål. Les nøye gjennom disse vilkårene og betingelsene som gjelder for bruk av vårt nettsted. Shire vil gjøre sitt beste for å sikre at informasjonen er korrekt på det tidspunktet den blir lagt ut på nettstedet. Vær imidlertid oppmerksom på at Shire ikke kan garantere at informasjonen er korrekt og påtar seg intet ansvar for eventuelle tap eller skader som kan oppstå ved å stole på denne informasjonen. Informasjonen kan når som helst bli endret av Shire. Ved å bruke dette nettstedet, godtar du disse vilkårene og betingelsene uten begrensning eller forbehold.

Bruk av materiell og immaterielle rettigheter

Shire har opphavsretten til dette nettstedet. Alle andre immaterielle rettigheter er reservert. Shire gir deg tillatelse til å kopiere materiell som publiseres på dette nettstedet, kun til ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle kopier du lager av dette materiellet beholder all informasjon om opphavsrett og andre eiendomsrettigheter.

Lenker til tredjeparts nettsteder

Nettstedet kan fra tid til annen inneholde hyperlenker til tredjeparts nettsteder. Shire er ikke ansvarlig for og påtar seg intet ansvar i forbindelse med informasjon eller mening som finnes på slike nettsteder. Siden Shire ikke har kontroll over slike nettsteder, og fordi innholdet kan endres uten at Shire blir varslet, er det brukeren av nettstedet sitt ansvar å sikre at all tilgjengelig informasjon er riktig og at programvare som lastes ned fra nettstedet er uten virus eller andre elementer av destruktiv natur. Shire påtar seg intet ansvar når det gjelder eventuelt tap, skade, kostnad eller ansvar som oppstår som følge av nedlastning fra slikt materiell.

Informasjonen er ikke en erstatning for konsultasjon hos helsepersonell

Informasjonen som finnes på nettstedet er skrevet og utgitt av Shire. Informasjonen har vært gjennomgått og redigert av medisinsk utdannet personell ansatt i Shire. For ytterligere informasjon om hvordan informasjonen på nettstedet redigeres, ta kontakt med webmaster@huntersyndrome.info. Denne informasjonen skal ikke anses å være fullstendig og skal ikke brukes i stedet for et besøk, telefonkontakt, konsultasjon eller råd fra legen din eller annet helsepersonell. Shire anbefaler ikke egenhåndtering av helseproblemer. Hvis du har helserelaterte spørsmål, ring eller besøk legen eller annet helsepersonell umiddelbart. Du bør aldri ignorere medisinske råd eller utsette legebesøk på grunn av noe du har lest her.

Informasjonen er ikke nødvendigvis korrekt, fullstendig eller oppdatert

Informasjonen du har tilgang til på nettstedet er ikke utfyllende. Shire bestreber seg på å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon der dette er mulig, men gir ingen garantier eller fremstillinger med hensyn til nøyaktighet eller fullstendighet. Denne informasjonen gis ’som den er’ uten garanti av noe slag, verken uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til underforstått garanti om egnethet for et spesielt formål.

Shire er ikke ansvarlig for datamaskinskade som oppstår ved bruk av nettstedet. Shire gir ingen fremstilling eller garanti om at tilgang til nettstedet vil være tilgjengelig på rettidig basis, vil være uavbrutt eller fri for feil. Shire garanterer ikke at disse sidene, eller serveren som gjør dem tilgjengelig, er fri for virus eller andre skadelige elementer. Under ingen omstendigheter skal Shire, dets partnere og datterselskaper, og deres respektive ledere, styrer, ansatte, agenter, representanter, informasjonsleverandører og lisensgivere og deres respektive etterfølgere og stedfortredere, være ansvarlig for noen direkte, indirekte, tilfeldige, følgeskader, eksempelvise, spesielle, straffbelagte eller andre skader, selv om det er informert om muligheten for slike skader. Ovennevnte eksklusjon kan være ugyldig i en jurisdiksjon som ikke tillater eksklusjon av underforståtte garantier.

Informasjon

Enhver identifiserbar personopplysning i elektronisk kommunikasjon til dette nettstedet er underlagt Shires personvernpolicy. Shire står fritt til å bruke eller kopiere all annen informasjon i slik kommunikasjon, herunder eventuelle ideer, oppfinnelser, konsepter, teknikker eller kunnskap beskrevet der, for alle formål, herunder beskrivelse overfor tredjepart og/eller utvikling, produksjon og/eller markedsføring av produkter eller tjenester.

Annonseringspolicy

Informasjonen gitt på nettstedet er sponset av Shire. Nettstedet godtar ikke eller inneholder ikke annonser. Dette nettstedet bruker ikke annonsebannere som inntektskilde.

Informasjon beregnet på innbyggere i Norge

Alt materiell og informasjon som vises på nettstedet er beregnet på innbyggere i Norge.

Disse vilkårene og betingelsene ble sist oppdatert: 25. mars 2013.

You are being redirected to HunterPatients.com, a website approved for a US audience.

You will be taken there automatically in 5 seconds. Otherwise you can click on this link right now.

MPS Day 2017

Close or ESC