This website has been produced by Shire and is not intended for residents of the USA.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. Continue Find out more

Personvernpolicy

Online personvernpolicy
Dette nettstedet eies av Shire Pharmaceuticals Ltd. Denne online personvernpolicyen er utformet for å informere deg om våre rutiner for innsamling, bruk og offentliggjøring av informasjon du kan gi fra deg via dette nettstedet, eller som vi samler inn fra din bruk av nettstedet. Du bør lese hele denne online personvernpolicyen før du bruker eller sender informasjon til dette nettstedet.

Ditt samtykke
Ved å bruke dette Shire-nettstedet, samtykker du i innsamling, bruk og offentliggjøring av informasjonen som du gir fra deg til nettstedet eller som vi får fra ditt bruk av nettstedet. Hvis du ikke samtykker i denne policyen, må du ikke bruke dette nettstedet. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn og der det er tillatt ved lov, å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av denne policyen når som helst, med eller uten varsel. Sjekk denne siden med jevne mellomrom for endringer. Din fortsatte bruk av våre nettsteder, etter at vi har gjort endringer i vilkårene, betyr at du godtar disse endringene.

Om barn
Vanligvis foretar vi ingen bevisst innsamling av informasjon fra barn på dette nettstedet. Vi oppfordrer foreldre til å snakke med barna sine og overvåke deres bruk av Internett og informasjonen de oppgir til nettsteder.

I noen tilfeller finnes det behandlinger som angår barn. Selv om dette nettstedet ikke er ment for bruk av mindreårige, kan du ha muligheten til å gi personlig informasjon om et barn. Slik informasjon vil kun bli brukt til å skaffe de forespurte tjenestene og ikke til andre formål.

I enkelte tilfeller har Shire utviklet noen interaktive aktiviteter som er beregnet på barn under 13 år. De fleste av disse aktivitetene samler ikke inn personlig informasjon, men det er tilfeller der vi kan gjøre økten mer personlig og samle inn deres fornavn. All slik informasjon blir slettet og blir ikke beholdt etter økten.

Om dette nettstedet
I vårt forsøk på å oppdatere deg med nøyaktig produkt- og ressursinformasjon, bruker vi ulike ekspertkilder og studier for å utvikle innholdet på nettstedet. Som en følge kan du finne små forskjeller i statistikk og/eller prosenttall i ulike artikler – fordi forskjellige kilder kan se på dataene på forskjellig måte.

Informasjonen vi samler inn og hvordan vi samler den inn
Du kan besøke vårt nettsted og se på det meste av innholdet anonymt, men vi kan samle inn informasjon fra deg.
Informasjonen vi samler inn på vårt nettsted kan deles i tre kategorier: (1) identifiserbare personopplysninger som du oppgir, (2) informasjon som samles inn når du navigerer i vårt nettsted, og (3) offentlig eller kommersielt tilgjengelig informasjon.

Innsamling av identifiserbare personopplysninger
Som mange nettsteder, samler dette nettstedet aktivt inn informasjon fra sine besøkende ved både å stille konkrete spørsmål (som for eksempel en registrering) og ved å tillate deg å kommunisere direkte med oss via e-post, tilbakemeldingsskjemaer og/eller praterom. Noe av informasjonen som du sender inn kan være identifiserbare personopplysninger (det vil si informasjon som kan entydig identifisere deg, slik som fullt navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og så videre).

Noen områder på dette nettstedet kan kreve at du sender inn behandlings- og/eller demografisk informasjon for at du skal kunne dra nytte av de spesialiserte funksjonene (som for eksempel abonnement på nyhetsbrev, tips/pekere og så videre) eller kan delta i en spesiell aktivitet (slik som reklame). Du vil bli informert på hvert informasjonsinnsamlingspunkt om hvilken informasjon som kreves og hvilken informasjon som er valgfri.

Sosiale medier
Online sosiale medier er vanligvis interaktive verktøy som gjør det mulig for deg å samarbeide og dele informasjon med andre. Sosiale medier inkluderer, men er ikke begrenset til sosiale nettverk, diskusjonsfora, oppslagstavler, blogger, wiki-er og henvisningsfunksjoner for deling av nettstedsinnhold og verktøy med en venn eller medarbeider. Shire kan samle inn personopplysninger fra deg for å gi deg mulighet til å bruke sosiale medier på nettet som vi iblant tilbyr. Shire kan også gjøre det mulig for deg å bruke disse sosiale mediene til å legge inn eller dele personopplysninger med andre.

Når du bruker sosiale medier, bør du vurdere nøye hvilken informasjon om deg selv du velger å dele med andre. Shire gir deg i tillegg melding om og alternativer for hvordan personopplysninger samles inn, brukes og offentliggjøres på våre nettsteder og andre ressurser på nettet som tilbyr sosiale medier.

Mobil databehandling
I tillegg til bruken av Shire-nettstedene beskrevet ovenfor, er noen Shire-nettsteder og nett-ressurser spesifikt utformet for å være kompatible med og brukt på mobile databehandlingsenheter. Mobilversjoner av Shire nettsteder kan kreve at du logger inn med en brukerkonto for det spesifikke nettstedet. Informasjon om bruken av mobilversjonen av nettstedet vil være knyttet til din brukerkonto. Dessuten kan noen av våre nettsteder og nettressurser gjøre det mulig for deg å laste ned et program, en widget eller annet verktøy som du kan bruke på din mobiltelefon eller annen databehandlingsenhet. Noen av disse verktøyene kan lagre informasjon på mobiltelefonen eller annen enhet. Disse verktøyene kan sende personlig informasjon til Shire for å gjøre det mulig for deg å få tilgang til brukerkonto og å gjøre det mulig for Shire å spore bruken av disse verktøyene. Noen av disse verktøyene kan gjøre deg i stand til å sende rapporter og annen informasjon fra verktøyet via e-post. Shire kan bruke personlig eller uidentifiserbar informasjon som er sendt til Shire for å forbedre disse verktøyene, utvikle nye verktøy, for kvalitetsforbedring og som det ellers er beskrevet i denne policyen eller i andre meldinger Shire gir.

Innsamling av annen informasjon
Når du navigerer gjennom et nettsted, kan visse opplysninger bli samlet inn passivt (det vil si uten at du aktivt oppgir informasjonen) ved hjelp av ulike teknologier og midler, som for eksempel datainnsamling via navigasjon. Dette nettstedet kan bruke IP-adresser (internettprotokoll). En IP-adresse er et nummer din internettleverandør har gitt din datamaskin slik at du får tilgang til Internett. Vi bruker din IP-adresse for å diagnostisere problemer med vår server, rapportere innsamlete ikke-identifiserbare personopplysninger, bestemme den raskeste veien til din datamaskin for kobling til vårt nettsted og administrere og forbedre nettstedet.

Vi samler også inn informasjon om din bruk av vårt nettsted gjennom informasjonskapsler og lignende teknologi. En informasjonskapsel er en informasjonsbit som et nettsted sender til din datamaskin og som hjelper nettstedet å huske informasjonen om deg og dine preferanser og gjenkjenner deg som en tilbakevendende besøkende på nettstedet. Informasjonskapsler i seg selv gir oss ikke opplysninger om e-postadressen eller annen identifiserbar personinformasjon. Vi kan imidlertid kombinere denne informasjonen med annen informasjon samlet inn fra eller om deg for å bidra til å tilpasse innholdet.

”Skjulte sporingsbilder” (også kalt Internett-tab-er, GIF-er/PNG-er med enkeltpiksler, klare GIF-er/PNG-er, usynlige GIF-er/PNG-er og 1-til-1 GIF-er/PNG-er) er mindre enn informasjonskapsler og gir beskjed til nettstedet om serverinformasjon, slik som IP-adresse og nettlesertype til besøkerens datamaskin. Dette nettstedet kan iblant bruke skjulte sporingsbilder.
”Navigasjonsdata” (”loggfiler”, ”serverlogger”, og ”klikkstrømdata”) brukes til systemstyring, å forbedre innholdet på nettstedet, for markedsundersøkelser og for å sende informasjon til besøkende. Dette nettstedet bruker iblant navigasjonsdata.

Offentlig/kommersielt tilgjengelig informasjonsinnsamling
Offentlig eller kommersielt tilgjengelig informasjon er definert som informasjon som en person gjør, eller tillater at blir gjort, tilgjengelig for allmennheten, eller er juridisk tilgjengelig gjennom en uavhengig ”listemegler” eller annen tredjepart, og/eller er ervervet på lovlig vis, og fått tilgang til fra, andre kilder: offentlige registre som er tilgjengelige for allmennheten, journalistiske rapporter eller informasjon som loven krever skal være tilgjengelig. Vi kan samle inn offentlig tilgjengelig informasjon eller kjøpe kommersielt tilgjengelig informasjon om deg fra tredjeparter.

Bruk og offentliggjøring av informasjon
Med mindre annet er angitt, kan vi bruke informasjonen din til å forbedre innholdet på vårt nettsted, for å tilpasse nettstedet til dine preferanser, å kommunisere informasjon til deg (hvis du har bedt om det), for vår markedsføring og forskningsformål, for å respondere på tilgangsforespørsler eller for på annen måte beskytte Shires juridiske og forretningsmessige interesser og rettigheter og for andre formål spesifisert i denne online personvernpolicyen. Hvis du oppgir identifiserbare personopplysninger på dette nettstedet, kan vi kombinere denne informasjonen med annen aktivt og passivt innsamlet informasjon.

Vi kan offentliggjøre dine identifiserbare personopplysninger til våre datterselskaper over hele verden som samtykker i å behandle opplysningene i samsvar med denne online personvernpolicyen. I tillegg kan vi offentliggjøre dine identifiserbare personopplysninger til tredjepart i land utenfor det du bor i, som kan ha lover og regler som er annerledes enn de i ditt land, men bare (i) til leverandører vi bruker for å støtte vår virksomhet (for eksempel fulfillment-tjenester, teknisk støtte, leveringstjenester, markedsundersøkelsesleverandører og finansinstitusjoner). I så fall vil vi kreve at tredjeparten samtykker i å behandle opplysningene i samsvar med denne elektroniske personvernpolicyen; eller (ii) der det kreves av gjeldende lover, rettskjennelser eller myndighetenes reguleringer; eller (iii) for å beskytte Shires juridiske og næringsmessige interesser.

Varigheten av lagring av personopplysninger
Personopplysninger vil bli lagret så lenge informasjonen er nødvendig for å oppfylle Shires legitime forretningsbehov eller de formål som førte til innsamling av informasjonen eller inntil personen viss data er involvert ber oss om å slette denne informasjonen (med mindre oppbevaringen er pålagt ved lov).

Tilgang og korrigering
For å holde dine identifiserbare personopplysninger nøyaktige, oppdaterte og fullstendige, må du kontakte oss som oppgitt nedenfor. Vi vil ta nødvendige skritt for å oppdatere eller korrigere eller fjerne identifiserbare personopplysninger i vår besittelse som du tidligere sendte via dette nettstedet, eller som vi har kjøpt fra andre kilder.

Sikkerhet
Vi tar skritt som er kommersielt akseptable for å beskytte dine identifiserbare personopplysninger når du overfører din informasjon fra din datamaskin til vårt nettsted, og til å beskytte slik informasjon mot tap, misbruk, uautorisert adgang, offentliggjøring, endring eller ødeleggelse. Du bør være oppmerksom på at ingen internettoverføring noensinne er 100 % sikker eller feilfri. Spesielt e-post sendt til eller fra dette nettstedet kan være usikret, og du bør derfor være spesielt forsiktig når du bestemmer hvilken informasjon du sender til oss via e-post. I tillegg til dette, når du bruker passord, ID-numre eller andre spesielle tilgangsfunksjoner på dette nettstedet, er det ditt ansvar å sikre dem.

Meldingsprosedyrer
I tilfelle en hendelse eller et sikkerhetsbrudd resulterer i at dine identifiserbare personopplysninger blir gjort tilgjengelige, mistet eller stjålet av en uautorisert tredjepart, vil Shire gjøre det som er kommersielt akseptabelt for å (i) varsle deg i den grad loven krever; og (ii) identifisere de identifiserbare personopplysningene som ble gjort tilgjengelig/offentliggjort ved å bruke kontaktinformasjonen du har gitt til oss eller på noen annen rimelig måte.

Lenker til andre nettsteder
Dette nettstedet kan inneholde lenker eller referanser til andre nettsteder. Vær oppmerksom på at Shire ikke kontrollerer andre nettsteder og at denne online personvernpolicyen ikke gjelder disse nettstedene. Vi oppfordrer deg til å lese personvernpolicyen for hvert nettsted du besøker. Vi er ikke ansvarlig for, og gir ikke vår tilslutning til, innholdet på disse andre nettstedene. Hvis du på noen måte stoler på informasjonen innhentet fra et slikt nettsted, gjør du dette på egen risiko.

Kontakt oss
Hvis du har spørsmål, kommentarer eller problemer med denne elektroniske personvernpolicyen eller informasjonsrutinene på dette nettstedet, eller vil at din informasjon skal fjernes fra våre filer, kontakt oss her:

Shire International GmbH
Zaehlerweg 10
6300 Zug
Switzerland

Denne policyen ble sist oppdatert den 27. september 2010.

You are being redirected to HunterPatients.com, a website approved for a US audience.

You will be taken there automatically in 5 seconds. Otherwise you can click on this link right now.

MPS Day 2017

Close or ESC