This website has been produced by Shire and is not intended for residents of the USA.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. Continue Find out more

Oświadczenie

Shire HGT, firma należąca do grupy Shire (wraz z jej oddziałami, dalej zwana „Shire”) z przyjemnością udostępnia Państwu zawartość niniejszej strony w celu informacyjnym. Należy uważnie zapoznać się z warunkami dotyczącymi korzystania z naszej strony internetowej. Shire dołoży wszelkich starań, aby informacje były aktualne w momencie ich publikacji na stronie. Należy jednak pamiętać, że Shire nie może zagwarantować, iż dane te są dokładne i nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody mogące wynikać ze stosowania się do tych informacji. Shire może dokonać zmian w niniejszych informacjach w dowolnym momencie. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na niniejsze warunki bez zastrzeżeń i ograniczeń.

Wykorzystanie materiałów i prawa własności intelektualnej

Prawa autorskie do tej strony należą do Shire. Wszelkie inne prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Shire udziela zgody na kopiowanie materiałów zawartych na tej stronie jedynie do celów niekomercyjnych, pod warunkiem, że każda kopia tych materiałów posiada kompletne oznaczenie w zakresie prawa autorskiego i tytułu własności.

Łącza do innych stron internetowych

Ta strona może zawierać łącza hipertekstowe do stron internetowych osób trzecich. Shire nie ponosi i nie bierze na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje lub opinie znajdujące się na jakiejkolwiek z tych stron. Ponieważ Shire nie posiada żadnej kontroli nad tymi stronami i ponieważ ich zawartość może ulec zmianie bez powiadomienia Shire, odpowiedzialność za upewnienie się, że informacje są poprawne, a programy pobrane z tych stron nie są zainfekowane wirusami ani nie zawierają innych potencjalnie szkodliwych elementów, należy do użytkownika korzystającego z tych stron. Shire nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty, szkody, koszty lub obowiązki nabyte w związku z pobraniem tych materiałów.

Niniejsze informacje nie zastępują konsultacji z przedstawicielem służby zdrowia

Informacje znajdujące się na niniejszej stronie zostały spisane i dostarczone przez Shire. Informacje zostały sprawdzone i zredagowane przez pracowników Shire posiadających przeszkolenie medyczne. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących procesu redagowania materiałów znajdujących się na tej stronie, należy napisać na adres Info-poland@shire.com . Informacji tych nie można uznać za wyczerpujące i nie mogą zastąpić one wizyty, rozmowy, konsultacji lub porady lekarza lub innego przedstawiciela służby zdrowia. Shire nie zaleca samodzielnego leczenia problemów zdrowotnych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zdrowia należy bezzwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem lub przedstawicielem służby zdrowia. Nie należy nigdy lekceważyć porad lekarskich ani opóźniać zaczerpnięcia porady lekarskiej z powodu informacji przeczytanych na tej stronie.

Informacje te mogą być niedokładne, niekompletne lub nieaktualne.

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie wyczerpują tematu. Shire podejmuje starania, aby w miarę możliwości, informacje zawarte na niniejszej stronie były dokładne i aktualne, ale nie gwarantuje w żaden sposób, że są dokładne czy kompletne. Niniejsze informacje są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują („as is”), bez udzielania jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych czy domniemanych, w tym, w szczególności, domniemanej przydatności do określonego celu.

Shire nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia komputera powstałe w wyniku korzystania z tej strony. Shire nie udziela jakiejkolwiek gwarancji, że niniejsza strona będzie dostępna na czas, bez przerw lub będzie pozbawiona błędów. Shire nie gwarantuje, że strony, ani serwer, który je udostępnia, nie zawierają wirusów ani innych szkodliwych elementów. W żadnym przypadku Shire, jej oddziały i jednostki zależne, ani jej urzędnicy, dyrektorzy, pracownicy, przedstawiciele, dostawcy informacji, licencjodawcy oraz, odpowiednio, ich spadkobiercy i cesjonariusze, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne, wynikowe, przykładowe, szczególne, domniemane czy jakiekolwiek inne szkody, nawet jeśli posiadają wiedzę o możliwości wystąpienia takich szkód. Powyższe wyłączenie może nie dotyczyć jurysdykcji, które nie zezwalają na wyłączenie gwarancji domniemanych.

Informacja

Wszelkie informacje umożliwiające identyfikację w komunikacji elektronicznej regulowane są przez Politykę prywatności Shire. Shire posiada prawo do swobodnego korzystania lub kopiowania wszelkich innych informacji w takich środkach komunikacji, w tym pomysłów, wynalazków, pojęć, technik lub wiedzy praktycznej ujawnionej w nich, do jakiegokolwiek celu, w tym ujawnienia osobom trzecim i/lub rozwoju, produkcji i/lub marketingu produktów lub usług.

Polityka reklamowa

Informacje zawarte na niniejszej stronie są sponsorowane przez Shire. Strona nie przyjmuje ani nie umieszcza żadnych reklam. Niniejsza strona nie wykorzystuje banerów reklamowych jako źródła dochodu.

Informacja przeznaczona jest dla mieszkańców Polski.

Wszystkie materiały i informacje znajdujące się na stronie są przeznaczone tylko dla mieszkańców Polski.

Ostatnia aktualizacja niniejszych warunków miała miejsce: 25 marca 2013 r.

You are being redirected to HunterPatients.com, a website approved for a US audience.

You will be taken there automatically in 5 seconds. Otherwise you can click on this link right now.

MPS Day 2017

Close or ESC