This website has been produced by Shire and is not intended for residents of the USA.

Za účelom plynulej užívateľskej prevádzky používame na našej internetovej stránke „cookies“.

Pokračujte Viac informácií

Kde sa dozviete viac o Hunterovom syndróme

Skupiny zamerané na presadzovanie práv pacientov

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (Aliancia ZCH)

Slovenská aliancia zriedkavých chorôb vznikla na základe potreby riešiť situáciu pacientov so zriedkavými chorobami (ZCH) na Slovensku. Pacienti a ich príbuzní môžu nájsť pomoc a podporu aj v dobrovoľných organizáciách venujúcich sa ľuďom so zriedkavou chorobou.

Navštívte sazch.sk

Medzinárodná sieť pre MPS

Medzinárodná sieť pre MPS je oficiálnym orgánom pacientskych združení zastupujúcich pacientov s MPS a odborných spoločností zameraných na MPS na európskej a svetovej úrovni.

Navštívte IMPSN.org

EURORDIS

EURORDIS je nezisková aliancia pacientskych organizácií zastupujúca viac ako 510 skupín pacientov so zriedkavými chorobami v 48 krajinách.

Navštívte EURORDIS.org

You are being redirected to HunterPatients.com, a website approved for a US audience.

You will be taken there automatically in 5 seconds. Otherwise you can click on this link right now.

MPS Day 2017

Close or ESC