This website has been produced by Shire and is not intended for residents of the USA.

Mi koristimo kolačiće za besprekorno korisničko iskustvo na našoj veb lokaciji. Nastavkom pregledanja ove lokacije, saglasni ste sa upotrebom kolačića.

Nastavite Više informacija

Obaveštenje o privatnosti na mreži

Ova lokacija je vlasništvo Shire International GmbH. Ovo Obaveštenje o privatnosti na mreži napravljeno je da Vas upozna sa praksama koje se tiču prikupljanja, korišćenja i obelodanjivanja podataka koje Vi možete dati putem ove lokacije ili koje dobijemo Vašim korišćenjem ove lokacije. Molimo Vas da pročitate celokupno Obaveštenje o privatnosti na mreži pre korišćenja ove lokacije, ili dostavljanja podataka ovoj lokaciji.

Postoje Odredbe i uslovi koji su povezani sa Vašim korišćenjem i pregledanjem ove lokacije.

O ovoj Lokaciji
Pri našem naporu da Vam pružimo ažurne i precizne informacije o proizvodima i resursima, koristimo razne stručne izvore i studije da bismo napravili sadržaj lokacije. Kao rezultat, možete naići na male razlike u statistikama i/ili procentima u različitim člancima—zato što različiti izvori mogu različito gledati na podatke.

Vaša saglasnost
Korišćenjem ove lokacije društva Shire, Vi označavate svoju saglasnost sa Obaveštenjem o privatnosti na mreži društva Shire. Ako niste saglasni sa ovim Obaveštenjem, molimo Vas da ne koristite ovu lokaciju. Zadržavamo pravo da, po svom nahođenju i kad je to dozvoljeno zakonom, menjamo, modifikujemo, dodajemo ili uklanjamo delove ovog obaveštenja u bilo kom trenutku, sa ili bez prethodnog obaveštenja. Molimo Vas da proveravate ovu stranicu s vremena na vreme zbog izmena. Vaš nastavak korišćenja naših lokacija nakon objavljivanja izmena ovih odredbi značiće da prihvatate te izmene.

O deci
Generalno, mi ne prikupljamo svesno podatke od dece na ovoj lokaciji. Preporučujemo roditeljima da popričaju sa svojom decom i nadgledaju njihovu upotrebu interneta i podatke koje obelodanjuju na veb lokacijama.

U nekim slučajevima, postoje tretmani koji se odnose na decu, i, iako ova lokacija nije namenjena korišćenju od strane maloletnih lica, Vi možete imati mogućnost da pružite lične podatke o detetu. Takvi podaci će se koristiti isključivo radi pružanja traženih usluga, i ni u kakve druge svrhe.

U ograničenim okolnostima, Shire je napravio neke interaktivne aktivnosti namenjene deci ispod uzrasta od 13 godina. Većina ovih aktivnosti ne prikuplja lične podatke; međutim, postoje slučajevi kada možemo personalizovati sesiju, i možemo skupljati njihova imena. Ova prikupljena informacija se odbacuje i ne zadržava nakon sesije.

O ovoj Lokaciji
Pri našem naporu da Vam donesemo ažurne i precizne informacije o proizvodima i resursima, koristimo razne stručne izvore i studije da bismo napravili sadržaj lokacije. Kao rezultat, možete naići na male razlike u statistikama i/ili procentima u različitim člancima—zato što različiti izvori mogu različito gledati na podatke.

Informacije koje prikupljamo i način na koji ih prikupljamo
Možete posetiti našu lokaciju i pregledati većinu sadržaja anonimno; međutim, mi možemo da prikupomo neke informacije od Vas.

Informacije koje skupljamo na ovoj lokaciji spadaju u tri kategorije: (1) lični podaci koje Vi dostavljate, (2) zbirne informacije prikupljene dok vršite navigaciju našom lokacijom, i (3) javno ili komercijalno dostupne informacije.

Prikupljanje ličnih podataka
Kao i mnoge veb lokacije, ova lokacija aktivno prikuplja informacije od svojih posetilaca tokom aktivnosti kao što su korisnička registracija (npr., veb lokacije sa ograničenim pristupom) i pretplata na bilten, kao i postavljanjem konkretnih pitanja i tako što Vam omogućava da komunicirate direktno sa nama, putem e-pošte, obrazaca za povratne informacije i/ili soba za ćaskanje. Neke od informacija koje dostavite mogu biti lični podaci (odnosno, informacije koje se mogu identifikovati sa Vama, kao što su Vaše ime i prezime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona, itd.).

Neki delovi ove lokacije mogu od Vas tražiti da dostavite informacije o tretmanu i/ili demografske informacije da biste mogli da iskoristite specijalizovane funkcije (kao što pretplate na bilten, saveti/pokazivači, itd.) ili da učestvujete u nekoj određenoj aktivnosti (kao što su promocije). Bićete informisani na svakoj tački za prikupljanje informacija koje informacije su potrebne a koje informacije su opcionalne.

Društveni mediji: Generalno, resursi društvenih medija na mreži su interaktivne alatke koji Vam omogućavaju da sarađujete i delite informacije sa drugima. Resursi društvenih medija obuhvataju, ali nisu ograničeni na društvene mreže, diskusione table, oglasne table, blogove, wiki lokacije, i funkcije za upućivanje za deljenje sadržaja veb lokacija i alatki sa prijateljem ili kolegom. Shire može prikupljati lične podatke od Vas da bi Vam omogućio da koristite resurse društvenih medija na mreži koje možemo povremeno da Vam nudimo. Shire Vam takođe može omogućiti da koristite resurse društvenih medija da biste to objavljivali i delili lične podatke sa drugima. Kada koristite resurse društvenih mreža, trebalo bi da vodite računa o tome koje informacije o sebi birate da delite sa drugima. Shire pruža dodatna obaveštenja i izbor kako se lični podaci prikupljaju, koriste i obelodanjuju na našim veb lokacijama i ostalim resursima na mreži koje nude društveni mediji. Kada se upuštate u aktivnosti na društvenim medijima, ne biste trebali da objavljujete informacije o trećim licima bez njihove saglasnosti.

Mobilno računarstvo: Uz upotrebe opisane u gornjem tekstu za Shire veb lokacije, neke lokacije društva Shire i resursi na mreži konkretno su napravljeni da budu kompatibilni i korišćeni na uređajima za mobilno računarstvo. Verzije Shire veb lokacija za mobilne uređaje mogu od Vas zahtevati da se prijavite koristeći korisnički nalog za tu veb lokaciju. Informacije o Vašem korišćenju verzije veb lokacije za mobilne uređaje biće povezane sa Vašim korisničkim nalogom. Takođe, neke od naših veb lokacija i resursi na mreži omogućavaju Vam da preuzmete aplikaciju, vidžet ili neki drugi alat koji možete koristiti na Vašem mobilnom ili drugom računarskom uređaju. Neke od ovih alatki mogu skladištiti informacije na Vašem mobilnom ili drugom uređaju. Ove alatke mogu prenositi lične informacije društvu Shire da bi Vam omogućile pristup Vašem korisničkom nalogu i omogućile društvu Shire da prati korišćenje ovih alatki. Neke od ovih alatki mogu Vam omogućiti da šaljete izveštaje e-pošte ili druge informacije iz alatke. Shire može koristiti lične podatke i informacije koje ne vrše ličnu identifikaciju poslate društvu Shire da poboljša ove alatke, da razvija nove alatke, za unapređenje kvaliteta i kao što je opisano u ovom Obaveštenju ili u drugim obaveštenjima koje Shire pruža.

Prikupljanje ostalih informacija
Dok vršite navigaciju veb lokacijom, određene informacije se mogu pasivno prikupljati (odnosno, prikupljati bez Vašeg aktivnog pružanja informacija) korišćenjem raznih tehnologija i sredstava, kao što je prikupljanje navigacionih podataka. Ova lokacija može koristiti adrese Internet protokola (IP). IP adresa je broj dodeljen Vašem računaru od strane Vašeg provajdera internet usluga da biste mogli da pristupite internetu. Mi koristimo Vašu IP adresu da dijagnostikujemo probleme sa Vašim serverom, prijavimo zbirne informacije koje nisu za ličnu identifikaciju, odredimo najbržu rutu za Vaš računar pri povezivanju na našu lokaciju, i upravljamno lokacijom i poboljšavamo je.

Mi takođe prikupljamo informacije o Vašem korišćenju naše lokacije putem kolačića i slične tehnologije. “Kolačić” je deo informacije koji veb sajt šalje Vašem računaru koji pomaže lokaciji da zapamti informacije o Vama i Vašim preferencijama i prepozna Vas kao posetioca povratnika na lokaciju. Kolačići nam, sami po sebi, ne otkrivaju Vašu adresu e-pošte ili druge lične podatke. Međutim, mi možemo da kombinujemo ovu informaciju sa drugim informacijama prikupljenim od Vas ili o Vama da nam pomogne pri prilagođavanju sadržaja.

“Veb monitori” (takođe poznati kao internet kartice, GIF/PNG od jednog piksela, čisti GIF/PNG, nevidljivi GIF/PNG i 1-po-1 GIF/PNG) su manji od kolačića i otkrivaju serveru veb lokacije informacije kao što su IP adresa i vrsta pregledača povezana sa računarom posetioca. Ova lokacija može povremeno da koristi Veb monitore.

“Navigacioni podaci” (“datoteke evidencije,” “evidencije servera,” i podaci “o putanji biranja”) koriste se za upravljanje sistemom, radi poboljšanja sadržaja lokacije, u svrhe istraživanja tržišta, i za saopštavanje informacija posetiocima. Ova lokacija može povremeno da koristi navigacione podatke.

Prikupljanje javno/komercijalno dostupnih informacija
Javno ili komercijalno dostupne informacije su definisane kao informacije koje pojedinac čini dostupnim ili dozvoljava da postanu dostupne javnosti, ili su zakonito dostupne preko nezavisnih brokera liste ili nekog drugog trećeg lica, i/ili su pribavljene zakonito i pristupljeno im je iz, između ostalih izvora: vladinih evidencija koje su dostupne javnosti, novinskih izveštaja ili informacija za koje zakon nalaže da budu dostupne. Mi možemo prikupljati javno dostupne informacije ili kupovati komercijalno dostupne informacije o Vama od trećih lica.

Korišćenje i obelodanjivanje informacija
Osim ukoliko nije drugačije navedeno, možemo koristiti Vaše podatke da bismo poboljšali sadržaj naše lokacije, da prilagodimo lokaciju Vašim preferencijama, da Vam saopštavamo informacije (ako ste ih zahtevali), u naše marketinške svrhe i u svrhe istraživanja, radi odgovaranja na zahteve za pristup, radi zaštite zakonskih i poslovnih interesa društva Shire i prava i u druge svrhe navedene u ovom Obaveštenju o privatnosti na mreži. Ako dostavite lične podatke ovoj lokaciji, možemo kombinovati takve podatke sa ostalim aktivno i pasivno prikupljenim informacijama.

Mi možemo da obelodanimo Vaše lične podatke našim saradnicima širom sveta koji su saglasni da će ih tretirati u skladu sa ovim Obaveštenjem o privatnosti na mreži. Takođe, mi možemo da obelodanimo Vaše lične podatke trećim licima koja se nalaze u zemljama izvan zemlje čiji ste stanovnik koje možda imaju zakone koji se razlikuju od Vaših, ali samo (i) preduzimačima koji podržavaju naše poslovanje (npr., usluge izvršenja naredbi, tehnička podrška, usluge isporuke, provajderi istraživanja tržišta i finansijske institucije), a u tom slučaju ćemo zahtevati od takvih trećih lica da se obavežu da će ih tretirati u skladu sa ovim Obaveštenjem o privatnosti na mreži; (ii) u vezi sa prodajom, ustupanjem ili drugim prenosom poslovanja ove lokacije na koju se podatak odnosi, a u tom slučaju ćemo zahtevati od takvog kupca da se obaveže da će ih tretirati u skladu sa ovim Obaveštenjem o privatnosti na mreži; ili (iii) kada to zahtevaju važeći zakoni, sudski nalozi ili propisi vlade (iv) radi odgovaranja na zahteve za pristup, i (v) radi zaštite pravnih i poslovnih i interesa društva Shire.

Dužina zadržavanja ličnih podataka
Lični podaci će se čuvati sve dok su podaci potrebni za ispunjavanje naših zakonitih poslovnih potreba ili u svrhe za koje su podaci prikupljeni, ili onoliko dugo koliko to zahteva zakon.

Pristup i korekcija
Da biste održavali tačnost, ažurnost i kompletnost Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nas kontaktirate kako je naznačeno u daljem tekstu. Preduzećemo odgovorne korake da ažuriramo ili korigujemo ili uklonimo lične podakte u našem posedu koje ste ranije dostavili preko ove lokacije ili koje smo pribavili iz drugih izvora.

Bezbednost
Mi preduzimamo komercijalno razumne korake da zaštitimo Vaše lične podatke dok prenosite svoje podatke od Vašeg računara do naše lokacije i da zaštitimo takve podatke od gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, obelodanjivanja, izmene ili uništenja. Treba da imate na umu da nijedan internet prenos nije nikada 100% bezbedan ili bez greške. Naročito, e-pošta poslata ovoj lokaciji ili sa ove lokacije može biti nesigurna, i zbog toga bi trebalo da budete specijalno oprezni kada odlučujete koje podatke ćete nam poslati putem e-pošte. Šta više, kada koristite lozinke, ID brojeve ili ostale specijalne funkcije za pristup na ovoj lokaciji, Vaša odgovornost je da ih zaštitite.

Procedure obaveštavanja
U slučaju incidenta ili propusta u kom dođe do pristupa Vašim ličnim podacima, njihovog gubitka ili krađe od strane neovlašćenog trećeg lica, Shire će preduzeti komercijalno razumne napore da Vas obavesti, u meri u kojoj se to zahteva zakonom i obelodaniti lične podatke kojima je pristupljeno/koji su obelodanjene koristeći kontakt informacije koje ste nam dali ili na drugi razumni način.

Veze prema drugim veb lokacijama
Ova Lokacija može sadržati veze ka ili reference na druge veb lokacije. Molimo Vas da imate na umu da mi ne kontrolišemo druge veb lokacije i da se, ni u kom slučaju, ovo Obaveštenje o privatnosti na mreži ne primenjuje na te veb lokacije. Preporučujemo Vam da pročitate Obaveštenje o privatnosti svake veb lokacije koju posetite. Nismo odgovorni za, niti preporučujemo, sadržaje drugih veb lokacija. Ako se na bilo koji način oslanjate na informacije dobijene sa bilo koje od ovih veb lokacija, to radite na svoj sopstveni rizik.

Kako da nas kontaktirate / Odgovornost
Ako imate bilo kakvih pitanja, komentara ili nedoumica u vezi sa ovim Obaveštenjem o privatnosti na mreži ili o praksama u vezi sa informacijama ove lokacije, ili ako biste želeli da se Vaše informacije uklone iz naših datoteka, molimo Vas da nas kontaktirate na sledeći način:

ili Shire kancelariju u Srbiji
Uskočka 8/IV
11000 Beograd
gradivojevic@shire.com

Datum poslednje revizije: 1. oktobar 2014. godine

You are being redirected to HunterPatients.com, a website approved for a US audience.

You will be taken there automatically in 5 seconds. Otherwise you can click on this link right now.

MPS Day 2017

Close or ESC