This website has been produced by Shire and is not intended for residents of the USA.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. Continue Find out more

Upphovsrätt

Shire välkomnar er till denna webbplats och dess innehåll för allmänt informationssyfte. Läs noga igenom dessa användarvillkor rörande användningen av vår webbplats. Shire gör sitt allra bästa för att se till att informationen är korrekt när den läggs ut på webbplatsen. Däremot kan Shire inte garantera att informationen är korrekt, och accepterar inget ansvar för förluster eller skada som kan uppstå för den som förlitar sig på denna information. Informationen kan när som helst ändras av Shire. Genom att använda denna webbplats accepterar du dessa användarvillkor utan begränsning eller förbehåll.

Användning av material och immateriella rättigheter

Shire äger upphovsrätten till denna webbplats. Alla övriga immateriella rättigheter är reserverade. Shire tillåter dig att kopiera material som publicerats på denna webbplats enbart för personligt bruk, förutsatt att alla kopior du gör av detta material behåller alla meddelanden om upphovsrätt och övriga dylika meddelanden.

Länkar till tredje parts webbsidor

Denna webbplats kan ibland innehålla hypertextlänkar till tredje parts webbsidor. Shire är inte ansvarigt för, och accepterar inget juridiskt ansvar för någon information eller någon åsikt som finns på annan dylik webbplats. Eftersom Shire inte har någon kontroll över sådana webbsidor, och eftersom deras innehåll kan ändras utan att Shire meddelas om detta, är det användarens ansvar att se till att den information som inhämtas är korrekt och att programvara som laddas hem från sådan webbplats är fri från virus eller annat skadligt. Shire accepterar inget som helst ansvar för någon förlust, skada, kostnader eller skadeansvar som uppstått genom dylikt nedladdat material.

Information kan inte ersätta rådgivning från medicinsk expertis

Den information som erbjuds på webbplatsen har skrivits och tillhandahållits av Shire. Informationen har gåtts igenom och redigerats av medicinskt utbildad personal som är anställd av Shire. För mer information gällande redigeringen av den information som tillhandahålls på webbplatsen, kontakta webmaster@huntersyndrome.info. Denna information ska inte anses vara fullständig, och ska inte användas som ersättning för ett besök, telefonsamtal, konsultation eller råd från din läkare eller annan medicinskt utbildad personal. Shire rekommenderar inte att man hanterar hälsoproblem på egen hand. Om du har några frågor gällande hälsovård ombeds du omgående ringa eller besöka din läkare eller annan medicinskt utbildad personal. Du bör aldrig ignorera medicinska råd eller skjuta upp sökande av sådana råd på grund av något som du har läst här.

Information är inte alltid korrekt, fullständig eller aktuell

Informationen på denna webbplats är inte fullständig. Shire gör sitt bästa för att, så långt det är möjligt, ta med korrekt och aktuell information, men ger inga garantier eller utfästelser rörande dess korrekthet eller fullständighet. Denna information tillhandahålls ’i befintligt skick’ utan någon garanti av något slag, uttryckt eller underförstådd, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier rörande lämplighet för ett visst syfte.

Shire är inte ansvarigt för datorskada som uppstår genom användning av denna webbplats. Shire gör inga utfästelser eller ger någon garanti för att åtkomst till denna webbplats kommer att vara möjlig vid önskad tidpunkt, eller är fri från avbrott eller fri från fel. Shire garanterar inte att dessa webbsidor, eller den server som gör dem tillgängliga, är fria från virus eller andra skadliga element. Inte i något fall ska Shire, dess dotterbolag och deras respektive tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, representanter, informatörer och licenstagare och deras respektive arvtagare och övertagare, vara ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga, åtföljande, avskräckande, speciella, straffrättsliga eller andra skador, även om de informerats om möjligheten för sådana skador. Ovanstående uteslutande kanske inte gäller i sådana jurisdiktioner där uteslutande av implicerade garantier inte är tillåtna.

Information

Varje personligt identifierbar information via elektronisk kommunikation till denna webbplats styrs av Shires sekretesspolicy. Shire ska ha frihet att använda eller kopiera all övrig information vid all sådan kommunikation, inklusive alla idéer, uppfinningar, koncept, tekniker eller kunskap som yppas häri, för varje syfte, inklusive yppande till tredje part och/eller utvecklande, tillverkning och/eller marknadsföring av produkter eller tjänster.

Policy för annonsering

Den information som tillhandahålls på denna webbplats är sponsrad av Shire. Webbplatsen accepterar inte och är inte värd för några annonser. Denna webbplats använder inte ”rubrikannonser” som inkomstkälla.

Information avsedd för boende i Sverige

Allt material och all information som visas på webbplatsen är enbart avsedd för boende i Sverige.

Dessa användarvillkor uppdaterades senast: 25 mars 2013.

You are being redirected to HunterPatients.com, a website approved for a US audience.

You will be taken there automatically in 5 seconds. Otherwise you can click on this link right now.

MPS Day 2017

Close or ESC