This website has been produced by Shire and is not intended for residents of the USA.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. Continue Find out more

Положения и условия

Shire има удоволствието да ви предостави този уеб сайт (“Сайтът”) и съдържанието му. Моля, внимателно прочетете настоящите положения и условия свързани с използването на сайта. Shire ще положи приемливи усилия, за да осигури, че информацията е точна по времето, по което се добавя към сайта. Моля, отбележете, обаче, че Shire не дава гаранции и не прави обещания, че информацията е точна и не поема отговорност за грешки или пропуски в съдържанието на този сайт или загуби или щети, които може да възникнат от разчитането на тази информация. Ако нарушите някои от настоящите условия, позволението ви да използвате сайта ни и съдържанието му, както и материалите, които могат да се свалят, разпечатат или другояче предоставят на разположение от този сайт, автоматично се прекратява и вие трябва незабавно да унищожите всякакви копия, които сте направили на такива материали. Като използвате този сайт, вие изразявате съгласието си с настоящите положения и условия без ограничение или квалификации. Ако не сте съгласни с настоящите положения и условия, моля, не използвайте този сайт.

Промени в положенията и условията
Shire си запазва правото да прави допълнения, зачерквания и/или промени в информацията и/или материалите на сайта, в това число настоящите положения и условия, по всяко време без предварително уведомление. Вие се обвързвате с всякакви такива преразглеждания и трябва, по тази причина, периодически да посещавате тази страница, за да преглеждате текущите положения и условия.

Използване на материали и права на интелектуална собственост
Авторското право в този сайт принадлежи на Shire. Запазени са всички други права на интелектуална собственост. Shire ви е упълномощило да копирате материалите, публикувани на този сайт, единствено за нетърговско използване, при условие, че всяко копие на тези материали, което направите, запази всички авторски права и други собственически уведомления.

Връзки с уеб сайтове на трети страни
Този сайт може да съдържа връзки или препратки към други уеб сайтове. Моля, имайте предвид, че Shire не контролира други уеб сайтове и че онлайн политиката за поверителност на Shire не се прилага към тези уеб сайтове. Насърчаваме ви да четете политиката за поверителност на всеки уеб сайт, който посещавате. Ние не носим отговорност за, нито одобряваме, съдържанието на тези уеб сайтове. Ако по някакъв начин разчитате на информация, получена от такива уеб сайтове, правите това на ваш собствен риск.

Откази на гаранция, задължения и последващи щети
Информацията, до която имате достъп на този сайт, се предоставя „както е”, без гаранция от какъвто и да било вид, независимо дали е изрична или по подразбиране, и Shire и представителите му, до пълната позволена от закона степен, отхвърлят всички изрични и по подразбиране гаранции, в това число гаранцията за продаваемост, ненарушаване на права на трети страни и пригодност за конкретна цел. Shire и представителите му не дават гаранции за точността, надеждността, пълнотата или навременността на материалите, услугите, софтуерния текст, графиките и връзките.

Shire не дава обещания или гаранции, че достъпът до този сайт ще е на разположение на навременна основа, ще е непрекъснат или ще е безгрешен. Shire не гарантира, че страниците на този сайт, или сървъра, който предоставя сайта, не съдържат вируси или други вредни елементи. Въпреки че полагаме добросъвестни усилия периодично да актуализираме материалите, нямаме задължение да ги актуализираме и не носим отговорност за пропуск да актуализираме такива материали. Използването ви на сайта и материалите е за собствен ваш риск. По всяко време могат да и ще се извършват промени на сайта и материалите. Ваша отговорност е да упражнявате мониторинг върху такива промени. Ако използването ви на сайта или материалите доведе в резултат до необходимост за обслужване или подмяна на оборудване или данни, Shire не носи отговорност за такива разходи.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ SHIRE, ФИЛИАЛИТЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ Й ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ, УПОМЕНАТИ НА НАСТОЯЩИЯ САЙТ, НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ЩЕТИ, КАКВИТО И ДА БИЛИ ТЕ (В ТОВА ЧИСЛО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, СЛУЧАЙНИ И ПОСЛЕДВАЛИ ЩЕТИ, ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ИЗГУБЕНИ ДАННИ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА) ПРОИЗЛЕЗЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И МАТЕРИАЛИТЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ДАВАЩО ПРАВО ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСК, ИЛИ ДРУГА ЗАКОНОВА ТЕОРИЯ, И НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ SHIRE Е УВЕДОМЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ ИЛИ НЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ SHIRE НЕ НОСИ ОБЩА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ЗА ВСИЧКИ ЩЕТИ, ЗАГУБИ И ПРИЧИНИ ЗА ДЕЙСТВИЯ (НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ДАВАШО ПРАВО ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСК, В ТОВА ЧИСЛО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГОЯЧЕ), КОИТО НАДВИШАВАТ ПЛАТЕНАТА ОТ ВАС СУМА, АКО ИМА ТАКАВА, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО САЙТА.

Информация
Всяка лична информация в електронните комуникации до този уеб сайт се подчинява на Онлайн политиката за поверителност на Shire. Shire разполага със свободата да използва и да копира цялата друга информация във всякакви такива комуникации, в това число всякакви идеи, изобретения, концепции, похвати за ноу-хау, разкрити на него, за всякакви цели, в това число разкриване на трети страни, и/или разработка, производство и/или продажба на продукти или услуги.

Не всички методи за събиране на информация, такива като социални медии или мобилни компютърни устройства, описани в политиката за поверителност, са приложими към настоящия сайт. Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с нaс на имейл адреса, предоставен в политиката за поверителност.

Информацията е предназначена за аудиторията на международни здравни професионалисти извън рамките на САЩ
Всички материали и информация, появяващи се на уеб сайта, са предназначени за аудиторията на международни здравни професионалисти извън рамките на САЩ. За местни уеб страници, предназначената аудитория е единствено за жители на горепосочената страна.

Делимост
Ако някоя разпоредба на настоящите положения и условия се счете за невалидна или неприложима в сила от някой съд с компетентна юрисдикция, другите разпоредби на настоящите положения и условия продължават да важат с пълна сила и валидност. Всяка разпоредба на настоящите положения и условия, считана за невалидна или неприложима в сила единствено частично или до определена степен, продължава да е в пълна сила и валидност до степента, до която е валидна и приложима в сила останалата й част. Страните изразяват съгласието си да заменят такава невалидна или неприложима в сила разпоредба на настоящите положения и условия с валидна и приложима в сила разпоредба, която ще постигне до възможната степен целите на такава невалидна или неприложима в сила разпоредба.

Цялостно споразумение
Настоящите положения и условия съставляват цялостното споразумение между вас и Shire във връзка с предмета му и няма да се модифицират, освен от Shire съобразно съдържащото се в настоящото.

Настоящите положения и условия са преразгледани за последен път: юли 2015 г.

You are being redirected to HunterPatients.com, a website approved for a US audience.

You will be taken there automatically in 5 seconds. Otherwise you can click on this link right now.

MPS Day 2017

Close or ESC