This website has been produced by Shire and is not intended for residents of the USA.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. Continue Find out more

Polityka prywatności

Polityka prywatności online

Właścicielem niniejszej strony jest Shire HGT. Niniejsza Polityka prywatności online ma na celu przekazanie użytkownikowi informacji dotyczących naszych praktyk w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji dostarczonych nam za pośrednictwem tej strony oraz danych pozyskiwanych przez nas poprzez korzystanie z tej strony. Przed skorzystaniem z tej strony lub wysłaniem do niej jakichkolwiek informacji należy zapoznać się z całą treścią Polityki prywatności online.

Zgoda użytkownika

Korzystając ze strony Shire, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji, których dostarczasz oraz informacji, które pozyskujemy poprzez korzystanie z tej strony przez użytkowników. Jeśli nie zgadzasz się z tą polityką, nie korzystaj z niniejszej strony. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, modyfikacji, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszej polityki z lub bez wcześniejszego powiadomienia według naszego uznania w zakresie dozwolonym przez prawo. Prosimy o okresowe sprawdzanie tej strony na wypadek zmian. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej po wprowadzeniu zmian w Warunkach będzie oznaczało, że użytkownik zaakceptował zmiany.

Dzieci

Nie gromadzimy w sposób świadomy informacji pochodzących od dzieci. Zachęcamy rodziców do rozmów z dziećmi i nadzorowania korzystania przez nie z Internetu oraz informacji, które ujawniają na stronach internetowych.

W niektórych przypadkach istnieją metody leczenia przeznaczone dla dzieci i, chociaż ta strona nie jest przeznaczona do użytku przez nieletnich, użytkownik może mieć możliwość podania danych osobowych dziecka. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia żądanych usług.

W ograniczonych przypadkach firma Shire opracowała interaktywne zadania przeznaczone dla dzieci poniżej 13 roku życia. Większość tych zadań nie gromadzi danych osobowych; jednak w niektórych przypadkach możemy personalizować sesje i gromadzić imiona dzieci. Wszelkie tego typu informacje są usuwane i nie są przechowywane po zakończeniu sesji.

O stronie

Starając się dostarczyć aktualne i dokładne dane o produktach i zasobach, podczas opracowywania zawartości tej strony korzystamy z różnych źródeł eksperckich i badań. W rezultacie, w różnych artykułach mogą pojawiać się różne dane statystyczne i/lub wartości procentowe, ponieważ różne źródła mogą inaczej interpretować dane.

Jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób?

Możesz odwiedzić naszą stronę i wyświetlać większość jej zawartości w sposób anonimowy; możemy jednak gromadzić informacje na Twój temat.

Informacje, które gromadzimy na naszej stronie dzielą się na trzy kategorie: (1) dane umożliwiające identyfikację osób dostarczone przez użytkownika, (2) ogólne informacje zgromadzone, gdy użytkownik przeszukuje naszą stronę oraz (3) informacje dostępne publicznie lub komercyjnie.

Gromadzenie danych osobowych umożliwiających identyfikację

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, ta strona aktywnie gromadzi informacje od użytkowników, zarówno przez zadawanie szczegółowych pytań (np. podczas rejestracji) oraz umożliwiając bezpośredni kontakt z nami za pomocą adresu e-mail, formularza kontaktowego i/lub czatu. Część informacji, które dostarczasz, mogą to być informacje umożliwiające identyfikację osób (to znaczy informacje, które umożliwiają identyfikację Ciebie, np. Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu itd.).

Niektóre obszary strony mogą wymagać podania informacji dotyczących leczenia i/lub danych demograficznych, co umożliwi skorzystanie ze specjalnych funkcji (takich jak subskrypcja biuletynu informacyjnego, porady itp.) lub udział w określonych działaniach (np. promocjach). Za każdym razem gdy będzie miało miejsce gromadzenie informacji, zostaniesz poinformowany o tym, które informacje są obowiązkowe, a które opcjonalne.

Media społecznościowe

Zasoby sieciowe w postaci mediów społecznościowych to interaktywne narzędzia, które zwykle umożliwiają współpracę oraz dzielenie się informacjami z innymi. Niektóre przykłady mediów społecznościowych to serwisy społecznościowe, panele dyskusyjne, BBS-y, blogi, strony Wiki oraz usługi przekazywania służące do dzielenia się materiałami i narzędziami stron internetowych ze współpracownikami lub znajomymi. Shire może gromadzić dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z zasobów sieciowych w postaci mediów społecznościowych, które możemy czasami oferować. Shire może również umożliwić użytkownikowi publikowanie lub udostępnianie tych danych osobowych innym. Podczas korzystania z zasobów sieciowych w postaci mediów społecznościowych należy starannie rozważyć, które informacje o sobie chcemy udostępniać innym. Shire zapewnia dodatkowe powiadomienia i opcje wyboru dotyczące tego, w jaki sposób dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i ujawniane na naszej stronie oraz w innych zasobach sieciowych, które oferują media społecznościowe.

Urządzenia mobilne

Oprócz sposobów użytkowania stron internetowych firmy Shire opisanych powyżej, niektóre strony i zasoby internetowe Shire zostały opracowane tak, aby możliwa była ich współpraca i korzystanie z nich za pomocą urządzeń mobilnych. Mobilne wersje stron internetowych Shire mogą wymagać zalogowania się na konto użytkownika danej strony. Informacje dotyczące korzystania z mobilnej wersji strony internetowej zostaną powiązane z Twoim kontem użytkownika. Co więcej, niektóre z naszych stron i zasobów internetowych mogą umożliwiać pobranie aplikacji, widżetu lub innego narzędzia, które można używać na urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu cyfrowym. Niektóre z tych narzędzi mogą przechowywać dane na Twoim urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu. Narzędzia te mogą przesyłać Shire dane osobowe umożliwiające Ci dostęp do konta użytkownika oraz umożliwiające Shire śledzenie korzystania z tych narzędzi przez użytkowników. Niektóre z tych narzędzi mogą umożliwić użytkownikowi wysyłanie pocztą e-mail raportów lub innych informacji pochodzących z tego narzędzia. Shire może wykorzystać dane osobowe lub dane nieumożliwiające identyfikację wysyłane do Shire w celu ulepszenia tych narzędzi, opracowania nowych narzędzi, poprawy jakości oraz w innych celach opisanych w niniejszej Polityce oraz innych powiadomieniach udzielanych przez Shire.

Gromadzenie innych informacji

Podczas poruszania się po stronie internetowej pewne informacje mogą być gromadzone pasywnie (to jest pozyskiwane bez konieczności podania tych informacji przez użytkownika) za pomocą różnych technologii i środków, takich jak gromadzenie danych nawigacyjnych. Niniejsza strona może wykorzystywać adresy IP. Adres IP to numer przypisany Twojemu komputerowi przez dostawcę usług internetowych umożliwiający dostęp do Internetu. Korzystamy z adresów IP do diagnozowania problemów z naszym serwerem, raportowania zgromadzonych danych nieumożliwiających identyfikację, określania najkrótszej trasy połączenia Twojego komputera z naszą stroną oraz administrowania i ulepszania strony.

Gromadzimy również informacje dotyczące korzystania ze strony przez użytkowników za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Plik „cookie” to informacja, którą strona internetowa wysyła do komputera, pomaga ona stronie zapamiętać informacje o Tobie i Twoich preferencjach oraz rozpoznaje Cię, jeśli ponownie odwiedzisz stronę. Pliki cookie same w sobie nie zdradzają nam Twojego adresu e-mail ani innych informacji umożliwiających identyfikację. Jednak możemy powiązać te informacje z innymi informacjami uzyskanymi od Ciebie lub na Twój temat, aby pomóc spersonalizować zawartość strony.

Pliki „Web beacon” (znane również jako znaczniki internetowe, jednopikselowe pliki GIF/PNG, czyste pliki GIF/PNG, niewidoczne pliki GIF/PNG i pliki GIF/PNG 1 x 1) są mniejsze niż pliki cookie i dostarczają serwerowi strony internetowej takie informacje, jak adres IP czy typ przeglądarki w komputerze użytkownika strony. Ta strona może czasami wykorzystywać pliki web beacon.

„Dane nawigacyjne” („pliki rejestru”, „rejestry serwera”, i dane „strumienia wejściowego”) są wykorzystywane do zarządzania systemem w celu ulepszenia zawartości strony, do badań rynku oraz do komunikowania informacji użytkownikom strony. Ta strona może czasami wykorzystywać dane nawigacyjne.

Gromadzenie danych dostępnych publicznie lub komercyjnie

Dane dostępne publicznie lub komercyjnie definiuje się jako informacje, które osoba udostępnia publicznie, lub na publiczne udostępnienie których zezwala, lub są prawnie dostępne za pośrednictwem niezależnego brokera list adresowych lub innej osoby trzeciej i/lub które można prawnie pozyskać lub uzyskać dostęp do nich za pośrednictwem, między innymi: rejestrów rządowych, które są dostępne publicznie, sprawozdań prasowych, lub dane, których jawność jest wymagana przez przepisy prawa. Możemy gromadzić dane na Twój temat dostępne publicznie lub nabywać od osób trzecich dane dostępne komercyjnie.

Użytkowanie i ujawnianie danych

Za wyjątkiem przypadków, gdy określono to inaczej, możemy wykorzystać Twoje dane do ulepszenia zawartości naszej strony, spersonalizowania strony zgodnie z Twoimi preferencjami, przesyłania Ci informacji (jeśli ich zażądałeś), do celów marketingowych i badawczych, aby odpowiedzieć na żądania dostępu lub w jakikolwiek sposób chronić prawne i biznesowe interesy i prawa firmy Shire oraz do innych celów określonych w niniejszej Polityce prywatności online. Jeśli dostarczysz tej stronie dane umożliwiające identyfikację, możemy powiązać je z innymi danymi, które gromadzimy aktywnie lub biernie.

Informacje umożliwiające identyfikację możemy ujawniać naszym jednostkom zależnym na całym świecie, pod warunkiem, że zgodzą się przetwarzać je zgodnie z niniejszą Polityką prywatności online. Ponadto możemy ujawniać dane umożliwiające identyfikację osobom trzecim zlokalizowanym poza granicami kraju użytkownika, których obowiązujące prawa i przepisy mogą różnić się od naszych, ale wyłącznie (i) wykonawcom, których usługi wspierają naszą działalność (np. usługodawcy w zakresie tworzenia usług, wsparcia technicznego, dostaw, badań rynku i instytucje finansowe), w takim przypadku będziemy wymagać od tych osób trzecich zgody na przetwarzanie tych danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności online; lub (ii) jeśli jest to wymagane przez przepisy prawa mające zastosowanie, nakazy sądowe lub regulacje rządowe; lub (iii) w celu ochrony prawnych i gospodarczych interesów firmy Shire.

Długość okresu przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne dla wypełnienia uzasadnionych potrzeb biznesowych Shire lub celów, dla których dane te zostały zgromadzone, lub do momentu gdy użytkownik zażąda usunięcia swoich danych (chyba że ich przechowywanie jest wymagane prawnie).

Dostęp i aktualizacja

Aby utrzymać poprawność, aktualność i kompletność danych osobowych umożliwiających identyfikację, należy kontaktować się w sposób określony poniżej. Podejmiemy kroki w celu aktualizacji i poprawy lub usunięcia posiadanych przez nas danych osobowych umożliwiających identyfikację, które zostały wysłane wcześniej przez użytkownika za pośrednictwem tej strony lub pozyskane z innych źródeł.

Zabezpieczenia

Podejmujemy racjonalne z komercyjnego punktu widzenia kroki, aby chronić dane osobowe umożliwiające identyfikację użytkowników podczas przesyłania danych z komputera użytkownika na naszą stronę oraz chronić te dane przed utratą, niewłaściwym użyciem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianami lub zniszczeniem. Należy pamiętać, że żadne połączenie internetowe nie jest w 100% bezpieczne lub pozbawione błędów. Przede wszystkim adres e-mail wysłany do lub z tej strony może nie być bezpieczny, dlatego też, użytkownik powinien szczególnie starannie rozważyć decyzję o informacjach wysyłanych do nas za pośrednictwem wiadomości e-mail. Co więcej, jeśli używasz na tej stronie haseł, numerów ID lub innych specjalnych funkcji dostępu, odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo spoczywa na Tobie.

Procedury powiadomień

W przypadku incydentu lub naruszenia bezpieczeństwa, którego wynikiem jest uzyskanie dostępu, utrata, lub kradzież przez nieuprawnione osoby trzecie danych osobowych umożliwiających identyfikację użytkownika, Shire podejmie wysiłki racjonalne z komercyjnego punktu widzenia, mające na celu (i) powiadomienie użytkownika w zakresie wymaganym przez prawo; oraz (ii) identyfikację danych osobowych umożliwiających identyfikację, do których został uzyskany dostęp do/które zostały ujawnione, korzystając z danych kontaktowych podanych nam przez użytkownika lub za pomocą jakichkolwiek innych stosownych środków.

Łącza do innych stron

Ta strona może zawierać łącza lub odnośniki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że Shire nie kontroluje innych stron internetowych oraz, że niniejsza Polityka prywatności online nie dotyczy tych stron internetowych. Zachęcamy do zapoznawania się z politykami prywatności na wszystkich odwiedzanych stronach. Nie ponosimy odpowiedzialności, ani nie zatwierdzamy zawartości innych stron internetowych. Jeśli w jakimkolwiek zakresie opierasz się na informacjach uzyskanych na jakiejkolwiek stronie internetowej, robisz to na własne ryzyko.

Jak się z nami skontaktować?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, komentarze lub obawy dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub praktyk stosowanych na tej stronie w zakresie danych, lub chcesz, aby Twoje dane zostały usunięte z naszego systemu, skontaktuj się z nami:

Shire AG
Business Park Terre-Bonne
Route de Crassier 15
1262 Eysins Switzerland

Ostatnia poprawka niniejszej Polityki miała miejsce 27 września 2010 r.

You are being redirected to HunterPatients.com, a website approved for a US audience.

You will be taken there automatically in 5 seconds. Otherwise you can click on this link right now.

MPS Day 2017

Close or ESC