This website has been produced by Shire and is not intended for residents of the USA.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. Continue Find out more

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej na temat zespołu Huntera

Grupy wsparcia

Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkiek

Polska organizacja rodzin wychowujących dzieci z Mukopolisacharydozę
Odwiedź chorobyrzadkie.pl

International MPS Network

International MPS Network to oficjalny organ stowarzyszeń pacjentów cierpiących na MPS oraz stowarzyszeń MPS obejmujących swoim zasięgiem Europę i świat. IMPSN zapewnia wsparcie i porady dla pacjentów z zespołem Huntera na całym świecie.
Odwiedź IMPSN.org

EURORDIS

EURORDIS to pozarządowa instytucja zrzeszająca ponad 510 organizacji pacjentów cierpiących na rzadkie choroby w 48 krajach.
Odwiedź EURORDIS.org

You are being redirected to HunterPatients.com, a website approved for a US audience.

You will be taken there automatically in 5 seconds. Otherwise you can click on this link right now.

MPS Day 2017

Close or ESC